Objectius

A l’Esquitx tenim en compte no només els objectius esportius, que seria allò que volem que aprenguin o assoleixin en una etapa concreta. Pretenem que aconsegueixin diversos tipus d’objectius :

Físics: millorar la seva condició física per mitjà dels exercicis i la pràctica esportiva, per tal de desenvolupar i millorar les habilitats motrius i de salut.

Esportius: aprendre, millorar i perfeccionar les aptituds tècniques i les destreses tàctiques de cada esport, segons les característiques de cada edat.

Psicològics: aprendre a competir amb esportivitat, a respectar els altres amb les seves diferències i aprendre a respectar les normes. Desenvolupar la confiança en un mateix i en el grup per tal d’aconseguir un bon treball individual i col·lectiu per a un objectiu comú.

Socials: facilitar ocasions per trobar-se amb els amics i fer noves amistats en l’entorn esportiu. Els objectius socials faciliten el treball en equip, cooperar i compartir, establir objectius, enfrontar-se a nous reptes i superar obstacles.

 

Tots aquests objectius els seran útils no només a la pista sinó en el dia a dia.